In november 2012 voerden we als Ouderraad een tevredenheidsonderzoek uit onder de ouders van de school.

De resultaten van de bevraging kan u hier raadplegen maar hieronder vind u alvast de conclusies:

Zowel uit de antwoorden op de vragen, als de opmerkingen blijkt dat de ouders over het algemeen tevreden tot zeer tevreden zijn over “Den Hulst”, wat vanzelfsprekend lovenswaardig is en een proficiat verdient voor het hele schoolteam.

Wat een speciale vermelding krijgt zijn:

- De inzet, de betrokkenheid en de competentie van de leerkrachten
- Het feit dat de kinderen welkom zijn
- De communicatie


Aandachtspunten zijn:

- De infrastructuur van de school: toiletten, refter en turnzaal
- De werking van het CLB
- Investeren in ICT vaardigheden
- Ouderraad meer bereikbaar maken voor iedereen
- Aandacht voor verschillende communicatiemedia(blog, … ) en goede informatiedoorstroom