We trachten een schakel te zijn tussen school en ouders

We willen het ganse schoolgebeuren op de voet volgen en luisteren naar de inbreng van alle ouders. Deze combinatie is fundamenteel voor de werking van de ouderraad.
Daarom stellen wij ons tot doel om een vlotte dialoog te onderhouden hetzij op gang te brengen tussen de directie en de leerkrachten van de school enerzijds en alle betrokken ouders anderzijds.
Zo kunnen wij optimaal de belangen van alle leerlingen behartigen.

 

We bieden hulp en ondersteuning voor de school

Als oudercomité blijven we niet bij de pakken zitten. Op regelmatige tijdstippen organiseren we een aantal activiteiten en steken een handje toe bij initiatieven van de school.
Zo is er o.a. onze jaarlijkse kaas- en wijnavond, het grootouderfeest, en het reuze eetfestijn tijdens het schoolfeest. De opbrengsten van onze acties komen uiteraard ten goede van de school en de leerlingen. Elk jaar wordt met die opbrengst iets aangekocht, en dit in overleg met de directie en de leerkrachten.


Wat doen we niet ?

Individuele problemen bespreekt u best zelf rechtstreeks met de betrokken leerkracht of directie.
Wij onthouden ons ook van onderwerpen en acties die niet vallen onder de wetgeving van de inspraak en die uitsluitend het terrein zijn van de school (financieel beheer, personeelszaken, ...)

Nog meer weten? Lees dan onze infobrochure:


Infobrochure