Een zorgzame school

Vanaf 1 september 2003 kan elke school een beroep doen op een zorgcoördinator.
Deze zorgcoördinator (= ZC ) zal hulp bieden aan leerlingen die extra zorg nodig hebben.
Dit doet ze niet alleen. Samen met het zorgteam (de klasleerkracht, de directie en de CLB-medewerker), met de ouders en eventuele externe hulpverleners (logopediste, ...) zoekt ze naar middelen en oplossingen voor een school op maat van elk kind.

De hulp wordt geboden op 3 niveaus :

  1. Op schoolniveau

 
 • de ZC is een zichtbaar aanspreekpunt in de school voor elke zorgvraag
  (vanwege ouders, kinderen, leerkrachten,...)
 • ze denkt mee aan een visie rond zorg op school en volgt de actiepunten op
 • de ZC organiseert het intern multidisciplinair overleg en de contacten met de externen en ouders
 • ze bouwt een netwerk van personen en diensten uit waarmee kan samengewerkt worden en/of waar ondersteuning kan gevonden worden
 • de ZC richt een documentatiecentrum in waar leerkrachten terecht kunnen voor achtergrondinformatie, (remediërings-)materialen ivm. leerstoornissen ...
  2. Op klasniveau
 
 • de ZC werkt vraaggestuurd en reikt hulpmiddelen aan (achtergrondinformatie, materialen) om problemen op te sporen en te analyseren en dit via overleg met de titularis en eventuele observaties in de klas .
 • ze stelt samen met de klasleerkracht (tijdens MDO of overleg) een handelingsplan op, zoekt mee naar oplossingen en interventies.
 • ze volgt de interventies en aanpak op de klasvloer op.
 

-> de ZC wordt op de hoogte gehouden ivm. de resultaten van de interventies op de klasvloer

  3. Op kindniveau
 
 • de ZC biedt hulp bij leer- of gedragsproblemen aan individuele leerlingen of groepjes leerlingen wanneer de achterstand met de klasgroep te groot wordt.
 • ze gaat in dialoog met het kind en werkt rond het versterken van het zelfbeeld, welbevinden en de motivatie van het kind

Ouderbriefje medicatie toedienen

Hieronder kan je het ouderbriefje voor het toedienen van medicijnen downloaden.

Download