Brief aan de ouders:

In april 2013 bracht een inspectieteam in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gedurende een ganse week een doorlichtingsbezoek aan onze school. Met enige fierheid willen we u al informeren dat we met glans geslaagd zijn. Meer nog, wij zijn dit schooljaar de tweede basisschool die een gunstig advies behaalde zonder verplichte werkpunten.

Wij citeren hierbij de heren inspecteurs: “ Wij hebben maar één probleem en dat is dat deze school veel te bescheiden is en met haar troeven naar buiten moet komen”.

Een doorlichting is een onderzoek van:
- de onderwijsreglementering
- de kwaliteitsbewaking door de school
- het algemeen beleid van de school
- het welzijnsbeleid van de school

De resultaten van het onderzoek werden beschreven in een ontwerpverslag en besproken met de directeur, het school bestuur en leerkrachtenteam. Het officiële verslag staat pas binnen enkele maanden online op www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen.

Wij beseffen dat dit positieve resultaat er één is van jaren hard werken door een gemotiveerd leerkrachtenteam, maar zeker deels ook voortvloeit uit de goede samenwerking met en de inzet van u als ouders. Ik wil bij deze zeker alle participanten hiervoor uitdrukkelijk bedanken.
De inspecteurs spoorden ons dus ten zeerste aan om de talrijke troeven van onze school extra in de verf te zetten naar de ouders en de lokale gemeenschap toe. We zullen trachten ons als kwaliteitsvolle basisschool toekomstgericht meer te profileren.

  Een school met :

een sterk welkomgevoel,
kleine klasgroepen met aandacht voor elk kind,
grote lokalen,
een ruime speelplaats met veel groen,
hoge onderwijskwaliteit,
sterk in ervaringsgericht onderwijzen,
zeer goede resultaten naar het middelbaar toe,
sterk in eerstelijnszorg in elke klas,
initiatie Frans al van in de kleuterschool,
een hecht en gemotiveerd team,
positieve samenwerking met de ouders,
gemoedelijke, open sfeer,
positieve resultaten van het tevredenheidsonderzoek bij de oudersWij gaan in de toekomst zeker in op de enkele aanbevelingen van de inspectie en zullen blijven streven naar het optimaliseren van het geboden onderwijs. Wij hopen tenslotte dat u als ouders, net als wij in de school, aan de doorlichting ook een goed gevoel overhouden.

Mogen wij dan hierbij ook op u een beroep doen om te helpen onze basisschool in de kijker te plaatsen door de affiche van uw kind voor het raam te hangen, zeker ook door de zo belangrijke mond-tot-mondreclame, door samen met ons achter uw kind te blijven staan, door betrokken te blijven bij het ganse schoolgebeuren,…

Wij rekenen op u!

De directeur en het leerkrachtenteam