De school werkt zeer intens samen met het CLB
In de schoolloopbaan zijn er heel wat momenten waarbij het CLB dienst kan doen.
We denken hierbij mogelijk aan leerproblemen, de overstap kleuterschool - eerste leerjaar en de overschakeling naar het middelbaar onderwijs.

In samenspraak met de klastitularis, de directeur, de taakleerkracht en de CLB- adviseur worden adviezen doorgespeeld aan de ouders.
Daarnaast is er de bijzondere aandacht die we besteden aan de kinderen met leermoeilijkheden of lichte schoolse achterstand. Mogelijk worden deze kinderen individueel onderzocht waarna een bespreking met de ouders volgt.

Ouders kunnen ten allen tijde ook zelf contact nemen met het centrum. Ze zullen zeker beluisterd worden en men zal hen de nodige hulp bieden.

CLB (Centra voor LeerlingenBegeleiding)
Mariëndaalstraat 35
3290 DIEST
Tel. CLB-centrum: 013/31.27.29
Tel. gezondheidscentrum : 013/31.27.29 (zelfde nummer)


Advies tot zittenblijven, eventueel verwijzing naar Bijzonder Onderwijs, gebeurt in samenspraak met de directie, de betrokken klastitularis, de ouders en de bevoegde personen van het CLB
In het CLB-centrum werken wij ook nauw samen met de schooldokter die verantwoordelijk is voor de periodieke klinische onderzoeken:

 * 1 ste + 2 de kleuterklas
 * 1 ste + 3 de + 5 de leerjaar

Naast deze individuele onderzoeken worden er klassikale bezoeken gebracht in het eerste, tweede en vierde leerjaar voor onderzoek van de ogen en de tanden. Na elk onderzoek krijgt u een kort schriftelijk verslag met daarop, indien nodig, een doorverwijzing. In het laatste geval verwacht de schooldokter een antwoord van de behandelende arts.

Indien de ouders niet akkoord gaan, kunnen ze tegen de schoolarts verzet aantekenen en een andere (school)arts kiezen. Voor meer informatie over deze procedure kan u bij de directeur van het CLB terecht.