Schoolbestuur

Het schoolbestuur, ook wel inrichtende macht genoemd, is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Dit schoolbestuur is dan ook verantwoordelijk voor een degelijk verloop van het onderwijs en is eindverantwoordelijke voor het personeelsbeleid. Zij is gebonden aan de wettelijke plichtplegingen van het departement onderwijs en de katholieke koepel van het basisonderwijs.
Het schoolbestuur kan voor advies een beroep doen op de begeleidingsdiensten van het Vlaamse Verbond van het Katholieke Basisonderwijs (VVKBAO) en natuurlijk op de directie van de school zelf.

Behoren tot hetzelfde schoolbestuur:
Vrije basisschool "De vlindertuin" : Herseltsebaan 1 - Averbode : 3 vestigingen - Directie J. Verdonck
Vrije basisschool "Den Hulst" : Hulst 16 - Testelt - Directie: M. Bergmans
Vrije basisschool "Ons Wereldje" : Brabantsebaan 46 - Okselaar - Directie: M. De Koninck


V.Z.W. IMATO
(Inrichtende Macht Averbode - Testelt - Okselaar)

Postadres:
Nieuwstraat 44
3272 Testelt

Maatschappelijke zetel:
Herseltsebaan 1
3271 Averbode

RAAD VAN BESTUUR
Voorzitter, Secretaris en Afgevaardigde CASS Scholengemeenschap Spoor 7:
  Eric Stinkens
Ondervoorzitter en gedelegeerd bestuurder Vrije Basisschool Okselaar:
  Marc Strackx
Penningmeester en gedelegeerd bestuurder Vrije Basisschool Averbode:
  Willy Pauwels
Voorzitter en Afgevaardigde CASS Scholengemeenschap Spoor 7
  Andy delmé
Personeelszaken, Afgevaardigde LOC, Schoolraad en Gedelegeerd bestuurder Vrije Basisschool Testelt:
  Edgard Van Roy
Afgevaardigde CASS Scholengemeenschap Spoor 7 en Afgevaardigde opvolging bouw Okselaar:
  Patrick Callaerts
Bestuurder:
  Paul Cools en Hugo Van Malcot